Platinum, 1% on polyethyleneimine/SiO2 powder

Nr CAS: 6/4/40
Nr katalogowy: 43408
Sprawdź dostępność
MSDS

SKU: 43408 Kategoria:

Opis

Wzór sumaryczny:

Masa cząsteczkowa:

Zwroty wskazujące zagrożenie: H332-H335

Zwroty wskazujące środki ostrożności: P261-P304+P340-P312a-P405-P403+P233-P501a

Synonimy:

 

Brand

Alfa Aesar