Phosphorus(V) chloride, 99.99% (metals basis)

Nr CAS: 10026-13-8
Nr katalogowy: 11849
Sprawdź dostępność
MSDS

SKU: 11849 Kategoria:

Opis

Wzór sumaryczny: PCl-5-

Masa cząsteczkowa: 208.24

Zwroty wskazujące zagrożenie: H302-H330-H314-H373

Zwroty wskazujące środki ostrożności: P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P320-P405-P501a

Synonimy:

 

Brand

Alfa Aesar