Phosphorus(III) bromide, 99% (metals basis)

Nr CAS: 7789-60-8
Nr katalogowy: 40191
Sprawdź dostępność
MSDS

SKU: 40191 Kategoria:

Opis

Wzór sumaryczny: PBr-3-

Masa cząsteczkowa: 270.7

Zwroty wskazujące zagrożenie: H314-H318-H335

Zwroty wskazujące środki ostrożności: P260h-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P301+P330+P331-P405-P501a

Synonimy:

 

Brand

Alfa Aesar