Phenol Red sodium salt, ACS

Nr CAS: 34487-61-1
Nr katalogowy: 15987
Sprawdź dostępność
MSDS

SKU: 15987 Kategoria:

Opis

Wzór sumaryczny: C-1–9-H-1–3-NaO-5-S

Masa cząsteczkowa: 376.37

Zwroty wskazujące zagrożenie: H315-H319-H335

Zwroty wskazujące środki ostrożności: P261-P280a-P305+P351+P338-P304+P340-P405-P501a

Synonimy:

 

Brand

Alfa Aesar