Periodic acid, 34% w/w aq. soln.

Nr CAS: 10450-60-9
Nr katalogowy: B20172
Sprawdź dostępność
MSDS

SKU: B20172 Kategoria:

Opis

Wzór sumaryczny: H-5-IO-6-

Masa cząsteczkowa: 227.94

Zwroty wskazujące zagrożenie: H272-H314-H318

Zwroty wskazujące środki ostrożności: P221-P210a-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P405-P501a

Synonimy:

 

Brand

Alfa Aesar