Paraformaldehyde, 97%

Nr CAS: 30525-89-4
Nr katalogowy: A11313
Sprawdź dostępność
MSDS

SKU: A11313 Kategoria:

Opis

Wzór sumaryczny: (CH-2-O)-n-

Masa cząsteczkowa:

Zwroty wskazujące zagrożenie: H228-H302-H332-H314-H318-H317-H351

Zwroty wskazujące środki ostrożności: P210-P260h-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P405-P501a

Synonimy:

 

Brand

Alfa Aesar