Osmium(VIII) oxide, 99.8% (metals basis), Os 74.4% min

Nr CAS: 20816-12-0
Nr katalogowy: 12103
Sprawdź dostępność
MSDS

SKU: 12103 Kategoria:

Opis

Wzór sumaryczny: OsO-4-

Masa cząsteczkowa: 254.1

Zwroty wskazujące zagrożenie: H300-H310-H330-H314

Zwroty wskazujące środki ostrożności: P301+P310a-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P320-P405-P501a

Synonimy:

 

Brand

Alfa Aesar