N,O-Bis(trimethylsilyl)trifluoroacetamide, with 10% TMCS

Nr CAS: 25561-30-2
Nr katalogowy: 40174
Sprawdź dostępność
MSDS

SKU: 40174 Kategoria:

Opis

Wzór sumaryczny: C-8-H-1–8-F-3-NOSi-2-

Masa cząsteczkowa: 257.4

Zwroty wskazujące zagrożenie: H225-H314-H318

Zwroty wskazujące środki ostrożności: P210-P260h-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P405-P501a

Synonimy:

 

Brand

Alfa Aesar