N,N-Dimethylformamide, 99%

Nr CAS: 25174
Nr katalogowy: A13547
Sprawdź dostępność
MSDS

SKU: A13547 Kategoria:

Opis

Wzór sumaryczny: HCON(CH-3-)-2-

Masa cząsteczkowa: 73.09

Zwroty wskazujące zagrożenie: H226-H312-H332-H319-H360

Zwroty wskazujące środki ostrożności: P210-P201-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P405-P501a

Synonimy:

 

Brand

Alfa Aesar