N,N’-Diallyl-L-tartardiamide, 99%

Nr CAS: 58477-85-3
Nr katalogowy: A12195
Sprawdź dostępność
MSDS

SKU: A12195 Kategoria:

Opis

Wzór sumaryczny: C-1–0-H-1–6-N-2-O-4-

Masa cząsteczkowa: 228.25

Zwroty wskazujące zagrożenie: H315-H319-H335

Zwroty wskazujące środki ostrożności: P261-P280a-P305+P351+P338-P304+P340-P405-P501a

Synonimy:

 

Brand

Alfa Aesar