N,N’-Bis(acryloyl)cystamine, 98%

Nr CAS: 60984-57-8
Nr katalogowy: 44132
Sprawdź dostępność
MSDS

SKU: 44132 Kategoria:

Opis

Wzór sumaryczny: C-1–0-H-1–6-N-2-O-2-S-2-

Masa cząsteczkowa: 260.37

Zwroty wskazujące zagrożenie: H315-H319-H335

Zwroty wskazujące środki ostrożności: P261-P280a-P305+P351+P338-P304+P340-P405-P501a

Synonimy:

 

Brand

Alfa Aesar