Nitric acid, 1.0N Standardized Solution

Nr CAS: 7697-37-2
Nr katalogowy: 35624
Sprawdź dostępność
MSDS

SKU: 35624 Kategoria:

Opis

Wzór sumaryczny: HNO-3-

Masa cząsteczkowa: 63.01

Zwroty wskazujące zagrożenie: H272-H314-H318

Zwroty wskazujące środki ostrożności: P221-P210a-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P405-P501a

Synonimy:

 

Brand

Alfa Aesar