Niobium(V) oxide, Puratronicĺ¨, 99.9985% (metals basis)

Nr CAS: 1313-96-8
Nr katalogowy: 10822
Sprawdź dostępność
MSDS

SKU: 10822 Kategoria:

Opis

Wzór sumaryczny: Nb-2-O-5-

Masa cząsteczkowa: 265.81

Zwroty wskazujące zagrożenie: H315-H319-H335

Zwroty wskazujące środki ostrożności: P261-P280a-P305+P351+P338-P304+P340-P405-P501a

Synonimy:

 

Brand

Alfa Aesar