Niobium(V) chloride, 99% (metals basis)

Nr CAS: 10026-12-7
Nr katalogowy: 51108
Sprawdź dostępność
MSDS

SKU: 51108 Kategoria:

Opis

Wzór sumaryczny: NbCl-5-

Masa cząsteczkowa: 270.2

Zwroty wskazujące zagrożenie: H302-H314-H318

Zwroty wskazujące środki ostrożności: P260h-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P301+P330+P331-P405-P501a

Synonimy:

 

Brand

Alfa Aesar