(-)-Nicotine tartrate 1GR

Nr CAS: 65-31-6
Nr katalogowy:BP2533-1
Sprawdź dostępność
MSDS

SKU: BP2533-1 Kategoria:

Opis

Wielkość opakowania: 1GR

Wzór sumaryczny: C10 H14 N2 . 2 C4 H6 O6 . 2 H2 O

Masa cząsteczkowa: 498.44

Zwroty wskazujące zagrożenie: H300 H310 H330 H411

Zwroty wskazujące środki ostrożności: P280 P301+P330+P331 P302+P352 P304+P340 P310 P403+P233

Synonimy:

 

Brand

BIOREAGENTS