Nickel single crystal disc, 10mm (0.4in) dia, 2-3mm (0.08-0.1in) thick, (110) orientation

Nr CAS: 7440-02-0
Nr katalogowy: 13512
Sprawdź dostępność
MSDS

SKU: 13512 Kategoria:

Opis

Wzór sumaryczny:

Masa cząsteczkowa:

Zwroty wskazujące zagrożenie: H301-H311-H332-H315-H319-H334-H317-H350-H335

Zwroty wskazujące środki ostrożności: P285-P305+P351+P338-P302+P352-P321-P405-P501a

Synonimy:

 

Brand

Alfa Aesar