Nickel single crystal, 18-20mm (0.71-0.79in) dia, 50mm (2.0in) long, (100) orientation

Nr CAS: 7440-02-0
Nr katalogowy: 13297
Sprawdź dostępność
MSDS

SKU: 13297 Kategoria:

Opis

Wzór sumaryczny:

Masa cząsteczkowa:

Zwroty wskazujące zagrożenie: H317-H351-H372

Zwroty wskazujące środki ostrożności: P260-P201-P280-P308+P313-P405-P501a

Synonimy:

 

Brand

Alfa Aesar