Nickel powder, spherical, APS 5-15 micron, 99.8% (metals basis)

Nr CAS: 7440-02-0
Nr katalogowy: 663
Sprawdź dostępność
MSDS

SKU: 663 Kategoria:

Opis

Wzór sumaryczny:

Masa cząsteczkowa:

Zwroty wskazujące zagrożenie: H228-H317-H351-H372

Zwroty wskazujące środki ostrożności: P210-P260-P201-P280-P405-P501a

Synonimy:

 

Brand

Alfa Aesar