Nickel powder, APS 2.2-3.0 micron, 99.9% (metals basis), C typically <0.25%

Nr CAS: 7440-02-0
Nr katalogowy: 10255
Sprawdź dostępność
MSDS

SKU: 10255 Kategoria:

Opis

Wzór sumaryczny:

Masa cząsteczkowa:

Zwroty wskazujące zagrożenie: H228-H317-H351-H372

Zwroty wskazujące środki ostrożności: P210-P260-P201-P280-P405-P501a

Synonimy:

 

Brand

Alfa Aesar