Nickel powder, -120 mesh, Puratronicĺ¨, 99.996% (metals basis), C typically <0.05%

Nr CAS: 7440-02-0
Nr katalogowy: 10674
Sprawdź dostępność
MSDS

SKU: 10674 Kategoria:

Opis

Wzór sumaryczny:

Masa cząsteczkowa:

Zwroty wskazujące zagrożenie: H317-H351-H372

Zwroty wskazujące środki ostrożności: P260-P201-P280-P308+P313-P405-P501a

Synonimy:

 

Brand

Alfa Aesar