Nickel powder, -100 mesh, 99+% (metals basis excluding Co), Co 0.1% max

Nr CAS: 7440-02-0
Nr katalogowy: 224
Sprawdź dostępność
MSDS

SKU: 224 Kategoria:

Opis

Wzór sumaryczny:

Masa cząsteczkowa:

Zwroty wskazujące zagrożenie: H317-H351-H372

Zwroty wskazujące środki ostrożności: P260-P201-P280-P308+P313-P405-P501a

Synonimy:

 

Brand

Alfa Aesar