Nickel gauze, 50 mesh woven from 0.05mm (0.002in) dia wire

Nr CAS: 7440-02-0
Nr katalogowy: 40914
Sprawdź dostępność
MSDS

SKU: 40914 Kategoria:

Opis

Wzór sumaryczny:

Masa cząsteczkowa:

Zwroty wskazujące zagrożenie: H317-H351-H372

Zwroty wskazujące środki ostrożności: P260-P201-P280-P308+P313-P405-P501a

Synonimy:

 

Brand

Alfa Aesar