n-Pentane, capillary GC grade, 98+%

Nr CAS: 109-66-0
Nr katalogowy: 44255
Sprawdź dostępność
MSDS

SKU: 44255 Kategoria:

Opis

Wzór sumaryczny: CH-3-(CH-2-)-3-CH-3-

Masa cząsteczkowa: 72.15

Zwroty wskazujące zagrożenie: H225-H336-H304-H401-H411

Zwroty wskazujące środki ostrożności: P210-P261-P301+P310a-P303+P361+P353-P405-P501a

Synonimy:

 

Brand

Alfa Aesar