n-Hexane, Spectrophotometric Grade, 95+%, packaged under Argon in resealable ChemSealĺŞ bottles

Nr CAS: 110-54-3
Nr katalogowy: 41727
Sprawdź dostępność
MSDS

SKU: 41727 Kategoria:

Opis

Wzór sumaryczny: CH-3-(CH-2-)-4-CH-3-

Masa cząsteczkowa: 86.18

Zwroty wskazujące zagrożenie: H225-H315-H361-H336-H373-H304-H411

Zwroty wskazujące środki ostrożności: P210-P260-P301+P310a-P303+P361+P353-P405-P501a

Synonimy:

 

Brand

Alfa Aesar