n-Butyllithium, 2.2M in hexane

Nr CAS: 109-72-8
Nr katalogowy: 44109
Sprawdź dostępność
MSDS

SKU: 44109 Kategoria:

Opis

Wzór sumaryczny: C-4-H-9-Li

Masa cząsteczkowa: 64.06

Zwroty wskazujące zagrożenie: H225-H250-H252-H260-H314-H318-H361-H336-H373-H304-H411

Zwroty wskazujące środki ostrożności: P223-P301+P310a-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P405-P422a-P501a

Synonimy:

 

Brand

Alfa Aesar