Morpholine, 99%

Nr CAS: 110-91-8
Nr katalogowy: A10355
Sprawdź dostępność
MSDS

SKU: A10355 Kategoria:

Opis

Wzór sumaryczny: C-4-H-9-NO

Masa cząsteczkowa: 87.12

Zwroty wskazujące zagrożenie: H226-H302-H312-H332-H314

Zwroty wskazujące środki ostrożności: P210-P260h-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P405-P501a

Synonimy:

 

Brand

Alfa Aesar