MOPS, 99%

Nr CAS: 1132-61-2
Nr katalogowy: A12914
Sprawdź dostępność
MSDS

SKU: A12914 Kategoria:

Opis

Wzór sumaryczny: C-7-H-1–5-NO-4-S

Masa cząsteczkowa: 209.27

Zwroty wskazujące zagrożenie: H315-H319-H335

Zwroty wskazujące środki ostrożności: P261-P280a-P305+P351+P338-P304+P340-P405-P501a

Synonimy:

 

Brand

Alfa Aesar