Molybdenum(VI) oxide, 99.95% (metals basis)

Nr CAS: 1313-27-5
Nr katalogowy: 11837
Sprawdź dostępność
MSDS

SKU: 11837 Kategoria:

Opis

Wzór sumaryczny: MoO-3-

Masa cząsteczkowa: 143.94

Zwroty wskazujące zagrożenie: H301-H319-H351-H335

Zwroty wskazujące środki ostrożności: P201-P261-P301+P310a-P305+P351+P338-P405-P501a

Synonimy:

 

Brand

Alfa Aesar