Molybdenum(V) isopropoxide, 99+% (metals basis)

Nr CAS: 209733-38-0
Nr katalogowy: 41484
Sprawdź dostępność
MSDS

SKU: 41484 Kategoria:

Opis

Wzór sumaryczny: C-1–5-H-3–5-MoO-5-

Masa cząsteczkowa: 391.04

Zwroty wskazujące zagrożenie: H228-H315-H319-H335

Zwroty wskazujące środki ostrożności: P210-P261-P280-P305+P351+P338-P405-P501a

Synonimy:

 

Brand

Alfa Aesar