Molecular sieves, 4A, powder

Nr CAS: 70955-01-0
Nr katalogowy: A11535
Sprawdź dostępność
MSDS

SKU: A11535 Kategoria:

Opis

Wzór sumaryczny:

Masa cząsteczkowa:

Zwroty wskazujące zagrożenie: H315-H319-H335

Zwroty wskazujące środki ostrożności: P261-P280a-P305+P351+P338-P304+P340-P405-P501a

Synonimy:

 

Brand

Alfa Aesar