Metronidazole, 50 mg/ml in 0.1N HCl, sterile-filtered

Nr CAS: 443-48-1
Nr katalogowy: J67362
Sprawdź dostępność
MSDS

SKU: J67362 Kategoria:

Opis

Wzór sumaryczny:

Masa cząsteczkowa:

Zwroty wskazujące zagrożenie: H351

Zwroty wskazujące środki ostrożności: P201-P280-P202-P308+P313-P405-P501a

Synonimy:

 

Brand

Alfa Aesar