Methanol, anhydrous, 99.9%, packaged under Argon in resealable ChemSealĺŞ bottles

Nr CAS: 67-56-1
Nr katalogowy: 41838
Sprawdź dostępność
MSDS

SKU: 41838 Kategoria:

Opis

Wzór sumaryczny: CH-3-OH

Masa cząsteczkowa: 32.04

Zwroty wskazujące zagrożenie: H225-H301-H311-H331-H370

Zwroty wskazujące środki ostrożności: P210-P260-P301+P310a-P303+P361+P353-P405-P501a

Synonimy:

 

Brand

Alfa Aesar