MES monohydrate, 98.5+% (dry basis), Ultrapure, Affymetrix/USB

Nr CAS: 145224-94-8
Nr katalogowy: J18886
Sprawdź dostępność
MSDS

SKU: J18886 Kategoria:

Opis

Wzór sumaryczny: C-6-H-1–3-NO-4-S•H-2-O

Masa cząsteczkowa: 213.25

Zwroty wskazujące zagrożenie: H315-H319-H335

Zwroty wskazujące środki ostrożności: P261-P280a-P305+P351+P338-P304+P340-P405-P501a

Synonimy:

 

Brand

Alfa Aesar