MES, 1.0M buffer soln., pH 5.5

Nr CAS: 145224-94-8
Nr katalogowy: J63341
Sprawdź dostępność
MSDS

SKU: J63341 Kategoria:

Opis

Wzór sumaryczny:

Masa cząsteczkowa:

Zwroty wskazujące zagrożenie: H315-H319-H335

Zwroty wskazujące środki ostrożności: P261-P280a-P305+P351+P338-P304+P340-P405-P501a

Synonimy:

 

Brand

Alfa Aesar