MES, 0.2M buffer soln., pH 6.0, low endotoxin

Nr CAS: 145224-94-8
Nr katalogowy: J67264
Sprawdź dostępność
MSDS

SKU: J67264 Kategoria:

Opis

Wzór sumaryczny:

Masa cząsteczkowa:

Zwroty wskazujące zagrożenie: H315-H319

Zwroty wskazujące środki ostrożności: P280a-P264-P305+P351+P338-P321-P332+P313-P337+P313

Synonimy:

 

Brand

Alfa Aesar