Mercury(II) oxide, red, 99%

Nr CAS: 21908-53-2
Nr katalogowy: A16157
Sprawdź dostępność
MSDS

SKU: A16157 Kategoria:

Opis

Wzór sumaryczny: HgO

Masa cząsteczkowa: 216.59

Zwroty wskazujące zagrożenie: H300-H310-H330-H373-H400-H410

Zwroty wskazujące środki ostrożności: P301+P310a-P304+P340-P320-P330-P405-P501a

Synonimy:

 

Brand

Alfa Aesar