Mercury, 99.999% (metals basis)

Nr CAS: 7439-97-6
Nr katalogowy: H31988
Sprawdź dostępność
MSDS

SKU: H31988 Kategoria:

Opis

Wzór sumaryczny: Hg

Masa cząsteczkowa: 200.59

Zwroty wskazujące zagrożenie: H330-H360-H372-H400-H410

Zwroty wskazujące środki ostrożności: P260-P284-P304+P340-P320-P405-P501a

Synonimy:

 

Brand

Alfa Aesar