Mebendazole 5GR

Nr CAS: 31431-39-7
Nr katalogowy: 101720050
Sprawdź dostępność
MSDS

SKU: 101720050

Opis

Wielkość opakowania: 5GR

Wzór sumaryczny: C16 H13 N3 O3

Masa cząsteczkowa: 295.29

Zwroty wskazujące zagrożenie: H302

Zwroty wskazujące środki ostrożności: P301+P330+P331 P312 P264

Synonimy: Methyl 5-benzoyl-2-benzimidazolcarbamate

Brand

ACROS