Magnesium fluoride, 99.9% (metals basis excluding Ca & Na), Ca+Na <1%

Nr CAS: 7783-40-6
Nr katalogowy: 36391
Sprawdź dostępność
MSDS

SKU: 36391 Kategoria:

Opis

Wzór sumaryczny: F-2-Mg

Masa cząsteczkowa: 62.3

Zwroty wskazujące zagrożenie: H303-H315-H319-H335

Zwroty wskazujące środki ostrożności: P261-P280a-P305+P351+P338-P304+P340-P405-P501a

Synonimy:

 

Brand

Alfa Aesar