Lutetium(III) nitrate hydrate, 99.9% (REO)

Nr CAS: 100641-16-5
Nr katalogowy: 14568
Sprawdź dostępność
MSDS

SKU: 14568 Kategoria:

Opis

Wzór sumaryczny: LuN-3-O-9-•xH-2-O

Masa cząsteczkowa: 360.98(anhy)

Zwroty wskazujące zagrożenie: H272-H315-H319-H335

Zwroty wskazujące środki ostrożności: P221-P210a-P220-P305+P351+P338-P405-P501a

Synonimy:

 

Brand

Alfa Aesar