Lithium nitrate, anhydrous, 99%

Nr CAS: 7790-69-4
Nr katalogowy: 13405
Sprawdź dostępność
MSDS

SKU: 13405 Kategoria:

Opis

Wzór sumaryczny: LiNO-3-

Masa cząsteczkowa: 68.95

Zwroty wskazujące zagrożenie: H272-H315-H319-H335

Zwroty wskazujące środki ostrożności: P221-P210a-P220-P305+P351+P338-P405-P501a

Synonimy:

 

Brand

Alfa Aesar