Lithium niobium isopropoxide, 99+% (metals basis), 5% w/v in isopropanol

Nr CAS: 21864-21-1
Nr katalogowy: 43175
Sprawdź dostępność
MSDS

SKU: 43175 Kategoria:

Opis

Wzór sumaryczny: C-1–8-H-4–2-LiNbO-6-

Masa cząsteczkowa: 454.38

Zwroty wskazujące zagrożenie: H225-H315-H319-H336

Zwroty wskazujące środki ostrożności: P210-P280g-P305+P351+P338

Synonimy:

 

Brand

Alfa Aesar