Lithium hydroxide, anhydrous, 99.995% (metals basis)

Nr CAS: 1310-65-2
Nr katalogowy: 44471
Sprawdź dostępność
MSDS

SKU: 44471 Kategoria:

Opis

Wzór sumaryczny: LiOH

Masa cząsteczkowa: 23.95

Zwroty wskazujące zagrożenie: H301-H331-H314-H318

Zwroty wskazujące środki ostrożności: P280-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P310

Synonimy:

 

Brand

Alfa Aesar