Lithium foil, 1.5mm (0.06in) thick x 100mm (3.9in) wide, 99.9% (metals basis)

Nr CAS: 7439-93-2
Nr katalogowy: 10767
Sprawdź dostępność
MSDS

SKU: 10767 Kategoria:

Opis

Wzór sumaryczny:

Masa cząsteczkowa:

Zwroty wskazujące zagrożenie: H260-H314

Zwroty wskazujące środki ostrożności: P223-P231+P232-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P405-P501a

Synonimy:

 

Brand

Alfa Aesar