Lithium chloride, anhydrous, 98+%

Nr CAS: 7447-41-8
Nr katalogowy: A10531
Sprawdź dostępność
MSDS

SKU: A10531 Kategoria:

Opis

Wzór sumaryczny: LiCl

Masa cząsteczkowa: 42.39

Zwroty wskazujące zagrożenie: H302-H315-H319-H335

Zwroty wskazujące środki ostrożności: P261-P280a-P305+P351+P338-P304+P340-P405-P501a

Synonimy:

 

Brand

Alfa Aesar