Lithium chloride, ACS, 99% min

Nr CAS: 7447-41-8
Nr katalogowy: 36217
Sprawdź dostępność
MSDS

SKU: 36217 Kategoria:

Opis

Wzór sumaryczny: LiCl

Masa cząsteczkowa: 42.39

Zwroty wskazujące zagrożenie: H302-H315-H319-H335

Zwroty wskazujące środki ostrożności: P261-P280a-P305+P351+P338-P304+P340-P405-P501a

Synonimy:

 

Brand

Alfa Aesar