Lithium carbonate, 99%

Nr CAS: 554-13-2
Nr katalogowy: 13418
Sprawdź dostępność
MSDS

SKU: 13418 Kategoria:

Opis

Wzór sumaryczny: Li-2-CO-3-

Masa cząsteczkowa: 73.9

Zwroty wskazujące zagrożenie: H302-H319

Zwroty wskazujące środki ostrożności: P280i-P264-P305+P351+P338-P301+P312a-P337+P313-P501a

Synonimy:

 

Brand

Alfa Aesar