Lithium aluminum hydride, 95% min

Nr CAS: 16853-85-3
Nr katalogowy: 13442
Sprawdź dostępność
MSDS

SKU: 13442 Kategoria:

Opis

Wzór sumaryczny: LiAlH-4-

Masa cząsteczkowa: 37.95

Zwroty wskazujące zagrożenie: H260-H314-H318

Zwroty wskazujące środki ostrożności: P231+P232-P262-P280-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P308

Synonimy:

 

Brand

Alfa Aesar