Lithium aluminum hydride, 10% in THF

Nr CAS: 16853-85-3
Nr katalogowy: 45502
Sprawdź dostępność
MSDS

SKU: 45502 Kategoria:

Opis

Wzór sumaryczny: H-4-AlLi

Masa cząsteczkowa: 37.95

Zwroty wskazujące zagrożenie: H225-H260-H302-H333-H314-H318-H351-H335

Zwroty wskazujące środki ostrożności: P223-P210-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P405-P501a

Synonimy:

 

Brand

Alfa Aesar