(+)-Limonene, 96%, unstabilized 500ML

Nr CAS: 5989-27-5
Nr katalogowy: 179395000
Sprawdź dostępność
MSDS

SKU: 179395000

Opis

Wielkość opakowania: 500ML

Wzór sumaryczny: C10 H16

Masa cząsteczkowa: 136.24

Zwroty wskazujące zagrożenie: H226 H304 H315 H317 H410

Zwroty wskazujące środki ostrożności: P210 P301+P310 P331 P302+P352 P333+P313 P280

Synonimy: D-Limonene; (+)-Dipentene

Brand

ACROS